Jeugd in onderzoek

Dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij
onderzoek in de jeugd- en onderwijssector.

Over

Op 8 april 2021 vindt de digitale editie van Jeugd in Onderzoek plaats. Net als voorgaande jaren, staat ook dit jaar kennisuitwisseling en netwerken centraal.

Nieuw thema in 2021

Gelijke kansen

Laatste nieuws

Ambassadeur Jeugd in Onderzoek 2021
Thema 2021: Gelijke kansen

sprekers

Jeugd in onderzoek

Doel

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

Voor wie

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

Initiatiefnemers

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, TNO, ZonMw, Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Initiatiefnemers