04 jan 2021

Thema 2021: Gelijke kansen

Jeugd in Onderzoek heeft drie vaste thema’s: Wat werkt voor wie en waarom, De kracht van preventie in het sociaal domein en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Naast de drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Het extra thema voor deze editie is: Gelijke kansen.